© 2009 | HUS-Venray

Algemene Voorwaarden


1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:  persoon van het bedrijf HUS Venray, die de hond van de opdrachtgever uitlaat.

Opdrachtgever:  hondenbezitter die het inschrijfformulier heeft ingevuld en ondertekend.

Inschrijfformulier: formulier betreffende de gegevens van opdrachtgever en hond en geldt tevens als overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich verplicht de hond op de afgesproken dagen uit te laten tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.


2. Gezondheid en gedrag


3. Rechten en plichten opdrachtgever


4. Rechten en plichten opdrachtnemer


5. Aansprakelijkheid


6. Betalingen


Hondenuitlaatservice Venray staat bij Kamer van Koophandel Venlo ingeschreven onder nummer 14111705